Járványügyi protokoll 2020/2021

Járványügyi protokoll 2020/2021

Járványügyi protokoll 2020/2021

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az aktuális vírushelyzetet nyomon követve folyamatosan változtat és szigorít az iskolai járványügyi protokollon. Aktuális járványügyi protokollunk:

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

FELKÉSZÜLÉS A TANÉVRE:
– alapos, egész épületre kiterjedő fertőtlenítés

INTÉZMÉNYLÁTOGATÁS
– portánál kötelező kézfertőtlenítés mindenki számára az iskolába érkezéskor
– vendégeknek (óraadók, zenetanárok, szakértők, szaktanácsadók, …) kötelező maszkviselés
– szülők csak telefonos egyeztetés esetén jöhetnek be az épületbe
– csak egészséges, tüneteket nem mutató gyerek és dolgozó látogathatja az iskolát, s ugyanez vonatkozik minden más vendégre, szülőkre
– amennyiben betegség tünetét észlelik a gyerekeken a szülők, az iskolai dolgozók saját magukon, gondoskodni kell orvosi kivizsgálásról és csak orvosi igazolással lehet újra iskolába jönni
– ha bármilyen koronavírusra utaló tünetet vesz észre a gyerekén a szülő vagy iskolai dolgozó esetleg igazolt fertőzöttről van szó, köteles az iskolát értesíteni

TANÓRÁK
– termek berendezését úgy kell kialakítani, hogy tartható legyen a 1,5 méteres távolság a tanulók között (szükség esetén bútorokat kell eltávolítani a tanteremből)
– az osztályok saját tantermüket használják, kivétel a testnevelés, néptánc, hit- és erkölcstan és idegen nyelvi órák
– alsó tagozatos osztályok minden nap töltsenek legalább egy órát az udvaron külön beosztás szerint, egy meghatározott területen egy osztály tartózkodjon egyszerre
– alsó tagozatos osztályok a szünetet időben csúsztatva kezdjék, hogy a mosdókban és a folyosón ne legyen csoportosulás
– felső tagozaton a teremváltáskor fertőtleníteni kell a székeket, asztalokat, kilincseket, informatika teremben a billentyűzetet, egeret, monitort (tanórát végző pedagógus feladata); a teremkihasználtságtól függően arra kell törekedni, hogy több órán ugyan abban a teremben
tartózkodjanak az osztályok (szeptember elsejétől visszavonásig az osztálytermi rendszer működik)
– felső tagozatosok az osztályteremben maradnak szünetben is a tanár felügyeletével
– a tantermekben lehetőség szerint nyitott ablaknál tanuljanak a gyerekek, biztosítva a folyamatos szellőztetést
– testnevelés órát jó idő esetén szabadban kell tartani, mellőzni kell a szoros testi érintkezést igénylő feladatokat, játékokat (állandó partnerek, ha nem kerülhető ki)

TANÓRÁK KÖZTI SZÜNET
– mellékhelyiségekben el kell kerülni a csoportosulást, az ügyeletes tanár ellenőrzi
– öltözőben el kell kerülni a csoportosulást, a testnevelők ellenőrzik
– folyosón csak úgy tartózkodjanak a tanulók, hogy a 1,5 méteres távolságot tartják, de törekedjenek a teremben maradni
– szünetekben a termekben kell maradni
– a folyosón minden tanulónak és a felnőtteknek kötelező a maszk viselése

TAKARÍTÁS:
– termek fertőtlenítése az órát tartott tanár feladata (szék, asztal, kilincs, villanykapcsoló, ajtó, ablak,…)
– mosdók, öltözők fertőtlenítése a tanórák alatt a délelőttös takarító végzi (villanykapcsoló, mosdók csaptelepe, mosdókagyló, wc lehúzó
– felmosás fertőtlenítő szerrel
– takarítani védőeszközben lehet (maszk, kesztyű)

ÜNNEPEK, ISKOLAGYŰLÉSEK, KIRÁNDULÁSOK
– minden program külön rend szerint létszámkorlátozással az általános szabályok betartásával
– lehetőleg szabad téren valósuljanak meg
– maszk viselését előre jelzik az osztályfőnökök
– a Határtalanul program, kirándulások, erdei iskolák és egyéb külföldi kirándulások felfüggesztésre kerülnek

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
– kötelező maszk használat a szülők részére
– kötelező a 1,5 méteres távolság tartása
– a szabályok szigorításával csak online módon tarthatók

ÉTKEZÉS:
– étkezés előtt és után kötelező kézmosás
– az ebédlő fertőtlenítését a szolgáltató végzi
– az osztályok külön rend szerint – az idősávokat kötelezően betartva – étkeznek
– az ebédlőben csak korlátozott számú tanuló és tanár tartózkodhat, egymástól távolságot tartva ültetéskor

EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLY
– mosdókban vírusölő kézfertőtlenítő használata
– papírtörölköző használható kéztörlésre, törölköző nem tehető ki
– szappanos kézmosás sűrűbb alkalmazása
– köhögési etikett betartása: tüsszenteni és köhögni papírzsebkendőbe, majd a használt zsebkendőt a szemetesbe kell dobni, utána kézmosás, kézfertőtlenítés
– minden helyiségben fokozott szellőztetés, lehetőleg tartsuk nyitva az ablakot (időjárástól függően)
– játékok, sporteszközök, kültéri játszóeszközök rendszeres fertőtlenítése

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK
– a védőnő, iskolaorvos és pedagógusok szoros együttműködésével látható el
– csoportosulást el kell kerülni, ütemezetten lehet megjelenni
– ügyelni a kézfertőtlenítésre, folyamatos szellőztetésre
– az orvosi szoba fertőtlenítését a vizsgálatot megelőzően, majd azt követően el kell végezni

TANULÓI HIÁNYZÁS
– igazolt hiányzás: karantén idején, tartós betegség esetén orvosi igazolásra
– igazolt hiányzás alatt, a pedagógusokkal egyeztetett módon vesz részt a tanuló a tanórán és a számonkérésen

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
– ha gyermeknél vagy dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, el kell különíteni és értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, gyermek esetében a szülőket
– a szülők figyelmét fel kell hívni, hogy keressék meg telefonon a körzeti orvost
– beteg felügyeletét ellátó személynek kötelező maszkot és kesztyűt viselni
– COVID-19 fertőzés gyanújánál értesíteni kell iskolaorvost és a körzeti orvost
– fertőzött csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába