Tudnivalók a tantermen kívüli, digitális munkarendről

Tudnivalók a tantermen kívüli, digitális munkarendről

Tudnivalók a tantermen kívüli, digitális munkarendről

Tisztelt Szülők/ Törvényes Képviselők!

Minisztériumi határozat alapján 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Gyermekfelügyelet lesz az intézményben a 111/2021. (III.6.) Kormányrendeletet  alapján.

Intézményünk a következő eljárásrendet szervezte meg:

 • Az osztályfőnökök előzetesen tájékoztatták diákjaikat a digitális tanrendről.
 • Minden diáknak – az órarendjéhez viszonyítva – főtantárgyainak 2/3-a tartható digitális térben.
 • Az oktatás felülete az E-KRÉTA rendszer, valamint az általa biztosított DKT –Digitális Kollaborációs Tér. Ezen kívül a pedagógus szabadon megválaszthatja az online óra platformját, amennyiben az adott csoportnál már kialakult egy korábbi jól bevált rend.
 • Alsó tagozaton, főleg az első és második évfolyamokon min. 2 online kontaktóra javasolt, míg a 3-4. évfolyamon max. 3/nap, de ennek eldöntését az osztályfőnökök felülbírálhatják. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása az online vagy más személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban történik.
 • Felső tagozaton az online kontaktórák minden óra egészkor kezdődnek és max. 35-40 perces időtartammal zajlanak. (Heti 14-16 alkalom.)
 • A készségtárgyakat oktató kollégák a három hetes idősávra max. 2-3 feladatot kérhetnek vissza.
 • A pedagógusok a feladatok visszakérését hétfőtől-péntekig ütemezik, így a szombatok/vasárnapok szabadok.
 • Felmérő írására a digitális munkarendben nem kerül sor. A pedagógus által feladott beadandó munkák értékelhetők, osztályozhatók.
 • Az online órákon kötelező részt venni, a kollégák a hiányzást a Krétában jelölik.
 • Az utazó gyógypedagógusok tevékenységüket elsősorban a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg.
 • A tantermen kívüli nevelés-oktatásban részt nem vevő tanulóknak és szüleiknek vállalniuk kell a jogi következményeket.
 • A digitális tanrend alatti időszakban a szülők az osztályfőnöknek jelzik továbbra is, ha koronavírusos megbetegedés van a családban (szülő, tanuló, testvér).
 • Március 29-31-ig tanítás nélküli munkanap lesz az eredeti munkaterv alapján, így ezeken a napokon nem lesz online oktatás.

 

Budapest, 2021. 03. 07.

Hargitainé Őri Katalin intézményvezető