englishdeutschitaliano
Iskolánk - Dolgozóink

Tantestület

Günther Miklós Zoltánné sz. Ormándi Erzsébet

Munkakör:

technika szakos tanár

Mióta dolgozik az iskolában:
2016
Felsőfokú végzettség:
 • 1977-1980 ESZTERGOMI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA KIHELYEZETT TAGOZATA-ZSÁMBÉK Tanító plusz pedagógia-technika szakkollégium
 • 1998-2000 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Közoktatási vezető szakvizsga
 • 2001-2005 EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Pedagógia szakos bölcsész
 • 2001-2005 EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR Pedagógia szakos tanár
 • 2014 KSZE  Államigazgatási szakvizsga
 • 2014-2015 CORVINUS EGYETEM Tankerületi-igazgatási és köznevelési vezető szakvizsga
 • 2015 Tanfelügyeleti Szakértő MESTERPEDATÓGUS  fokozata
Továbbképzések:
 • NAT-tantárgyi programok
 • IPR a gyakorlatban
 • On-line diagnosztikus pedagógiai értékelés
 • Az országos kompetenciamérések eredményeinek értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének lehetőségei és korlátai
 • EGYÜTTNEVELÉS (integráló nevelés) elmélete és gyakorlata
 • Partnerségi kommunikáció és konfliktuskezelő tréning
 • Bevezetés a kooperatív tanítás gyakorlatába
 • Differenciálás a tanítás-tanulás folyamatában
 • Etika, erkölcs szociális kompetencia
 • ECDL bizonyítvány (mindegyik modulból)-számítógép-kezelő-használó
 • A vitakultúra fejlesztésének lehetőségei és új eszközei
 • Interaktív táblahasználat és kezelés
 • Az Európai Unió és a Magyar iskola  (tudomány és közoktatás)
 • Hatások-ellenhatások a nevelésben
 • Új generációk-új kihívások
 • Tanügyigazgatási auditorképzés (A közoktatási intézmények tanügyigazgatási ellenőrzése, auditja)