englishdeutschitaliano
Letölthető dokumentumok - Szakmai dokumentumok

Házirend

A Házirendet a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Nevelőtestülete fogadta el, és a Diákönkormányzat, valamint az Iskolaszék egyetértési jogot gyakorolt. A Házirend vonatkozik az iskolával jogviszonyban álló tanulókra, a pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira, valamint az iskolába érkező fentieken kívüli személyekre, akik látogatás, ügyintézés és munkavégzés céljából tartózkodnak az iskolában.
A Házirend az 1989-ben megalkotott, és a Magyar Köztársaság 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a Gyermek Jogairól szabályrendszer alapján minden, a gyermeket, tanulóközösséget érintő kérdésben és döntésben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszi figyelembe, kijelentve, hogy semmilyen más érdek nem lehet erősebb a gyermek érdekeinél.

 

A Házirend az iskolai élet alapvető kérdéseit szabályozza a következő rendszerben:

I. A tanulók jogai

 • Tanulói jogviszony
 • A tanulók jogai
 • A diákönkormányzat

II. A tanulók kötelességei

 • A tanuló kötelességei
 • A hetes kötelességei

III. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje

 • Az iskolai élet rendje
 • Nyitvatartás
 • A tanítás rendje
 • Késések, mulasztásokI

IV. Helyiséghasználat, területhasználat

 • Intézményhasználat
 • Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő óvó előírások
 • Taneszközökért, berendezésekért, felszerelésekért való felelősség

V. A tanulók értékelése

 • Magatartás értékelése
 • Szorgalom értékelése
 • Jutalmak, kitüntetések
 • Figyelmeztetések, büntetések
 • Súlyos jogellenességek

VI. Záró rendelkezések


2017. szeptember 1-jétől érvényes házirend

2012. augusztus 30. Igazgatói utasítás a  tanulói mobiltelefonok használatáról.

ugrás a lap telejére

 • Elérhetőségek
 • 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.
 • Tel.: 333-4913
 • Igazgató tel.: 313-7417
 • Mobil tel: 06-30/297-1185
 • Email: info@vajdaiskola.hu
weblap készítés