englishdeutschitaliano
Letölthető dokumentumok - Szakmai dokumentumok

IMIP

Az iskolában a minőségirányítási rendszer működtetését egy, az iskola dolgozói által választott, minőségirányítási team végzi.

A csoport munkáját a csoport vezetője koordinálja, aki tagja a kibővített iskolavezetésnek, ahol a munkaközösség-vezetőkkel azonos jogok illetik meg. A csoport működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételeket az iskola biztosítja. A team éves munkaterv alapján dolgozik. A csoport minden elvégzett munkájáról nyilvános beszámolót készít, amely az iskola valamennyi dolgozója számára hozzáférhető. A csoport vezetője az első tanítási félév, illetve tanév végén elkészíti beszámolóját az iskolavezetés számára.

A team évente méri a partnerek elégedettségét. A mérési eredmények segítségével határozza meg intézményünk erősségeit és a fejlesztendő területeket. A kérdőívek elemzéséért a minőségirányítási team vezetője a felelős, aki tantestületi értekezleten ismerteti a felmérés eredményeit a dolgozókkal. Az értekezlet megszervezéséért az intézmény igazgatója felel. A mérési eredmények feldolgozása alapján korrigáljuk céljainkat és tevékenységünket.

 

A team tagjai részt vesznek az iskolában folyó tanulmányi mérések megszervezésében és lebonyolításában.

Intézményi Minőségirányítási Program ITT letölthető!

ugrás a lap telejére

  • Elérhetőségek
  • 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.
  • Tel.: 333-4913
  • Igazgató tel.: 313-7417
  • Mobil tel: 06-30/297-1185
  • Email: info@vajdaiskola.hu
weblap készítés