englishdeutschitaliano
Szülőknek

Beiskolázási információk

Beiskolázási programok 2018-ban

Nyílt nap leendő elsősök szülei részére - 2018. márc. 7. (szerda)

Nyílt nap leendő elsősök szülei részére - 2017.nov. 23. (csütörtök)

Felvételi körzetek (frissítve 2018. március 1-jén)

 

Első évfolyamra történő beiratkozással kapcsolatos információk

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
A 2018/2019-es tanévre való beiratkozás időpontját várhatóan 2018 tavaszán jelöli ki a kormányhivatal.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
- Gyermek születési anyakönyvi kivonata
- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
- Gyermek lakcímkártyája - Óvodai szakvélemény / vagy tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
- Gyermek TAJ-kártyája
- Gondviselő személyi igazolványa
- Gondviselő lakcímkártyája
- Ha a gondviselő nem a szülő, úgy a gondviseleti jogot igazoló okmány
- Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (a beiratkozás alkalmával töltendő ki)
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (a beiratkozás alkalmával töltendő ki)
- Ha a gyermek nem magyar állampolgár, az állampolgárságot igazoló okiratok
- Ha van, hátrányos helyzetről, ill. halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolás
- 5 éves és 6 éves korban készült védőnői státuszvizsgálat eredménye, és az oltási könyv fénymásolata az iskolaorvos és védőnő részére.

 

 

Intézmény neve: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA
Címe: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31.
Telefon: 333-49-13, Fax: 477-04-27
E-mail: info@vajdaiskola.hu, Weblap: www.vajdaiskola.hu
Facebook: https://www.facebook.com/vajdaiskola/
Igazgató neve: Szabóné Szél Julianna

Emelt szintű képzés: sportiskolai, ének-zenei
Művészeti képzés: hangszeres zene (Józsefvárosi Zeneiskola), néptánc, furulya
Napközi: 16.30 óráig osztálykeretben, 16.30-17.30-ig összevont ügyelet
Étkezési lehetőség: reggeli-ebéd-uzsonna
Beiskolázási adatok: továbbtanulási arány 100%-os, 90% érettségit adó középiskolában, 10% szakiskolában tanul tovább

Pedagógiai programról: A pedagógiai program épít a 100 éves iskola eredményes tradícióira. Az intézmény programja a hagyományos műveltségi értékek átadását ötvözi a modern pedagógiai módszerek alkalmazásával. Felsős tanulóink nagy számban tesznek ECDL számítógép-kezelői vizsgát, illetve alapfokú nyelvvizsgát. Nyolcadik év végi beiskolázásunk 100 százalékos. Képzésünkben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás és a lemaradók felzárkóztatása is. Évfolyamonként három párhuzamos (emelt szintű ének-zenei, sportiskolai és mindennapos testnevelés) osztályt indítunk. Az emelt szintű képzésekben mindennapos testnevelés- illetve énekórákat tartunk. 1-4. osztályban néptánc-oktatás, igény szerint úszásoktatás van az FTC uszodájában.
A sportiskolai osztályok kötelező beiskolázási körzet nélküli, fővárosi és Pest megyei beiskolázású osztályok, ahol a felvétel a jogszabályban foglalt alkalmassági- és képességfelméréshez kötött.

• Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek:
-Sportkörök, sportági edzések, kicsinyek kórusa, énekkar, szaktárgyi szakkörök, fotó-videó szakkör
-Erdei iskolák Magyarkúton és az ország különböző helyein (Zánka, Szanda, Mindszentkálla, Vászoly, stb.)
-Nyári táborok (tiszai vízitábor, káptalanfüredi állótábor, edzőtáborok)
-Színház-, hangverseny- és mozilátogatások
-Állatkerti és múzeumi foglalkozások
-Osztályvetélkedők, tanulmányi, művészeti és sport versenyek
-Iskolai rendezvények: Rezső téri karácsony, Ilyenek vagyunk gála, Vajda-futás, Néptánc-gála, projektzáró gálák, ünnepi   műsorok
-Nemzetközi kapcsolatok, csereutak, projektek olasz, német és szlovén iskolákkal

Az iskola folyamatosan várja a már versenyszerűen sportoló vagy a mindennapos sportiskolai-, ill. az emelt szintű ének-zenei képzés iránt érdeklődő tanulókat.

További információ kérhető:
Léhnert Béláné (Bea) igazgatóhelyettes - tel.: 333-49-13, e-mail cím: lehnert.belane@vajdaiskola.hu

Tekintse meg beiskolázási körzetünket!

ugrás a lap telejére

  • Elérhetőségek
  • 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.
  • Tel.: 333-4913
  • Igazgató tel.: 313-7417
  • Mobil tel: 06-30/297-1185
  • Email: info@vajdaiskola.hu
weblap készítés