Szülőknek - Térítési díjak, kedvezmények

Tankönyvvásárlás

Tankönyvellátás rendje- Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
 
 
Készült a:
-     2011. évi CXC. tv. (Nemzeti köznevelési törvény)
-        17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján.
 
A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el.
Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, a tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában - megküldi a könyvtárellátónak. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:
a) a tanuló neve,
b) a tanuló oktatási azonosítója,
c) a tanuló édesanyjának neve,
d) a tanuló lakcíme,
e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,
f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,
   g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek címe, illetve a tankönyvvásárláshoz kapott támogatás összege.
Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
 
 
Az iskolai tankönyvrendelés leadásának a határideje április utolsó munkanapja.
 
Intézményi tankönyvfelelős neve: Takács Leonóra
 
A  tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az  iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a  szülők megismerjék. A  tankönyvrendelés elkészítésénél a  szülői szervezet a  tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.
 
A tankönyvrendelés módosításának határideje június 30.
Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a módosítás oka az osztálylétszám változása vagy az  adott tanévi tankönyvjegyzék a határidőt követően újabb tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az  iskola a  fenntartója engedélyével ezek közül választott.
 
Tankönyvek átvétele: szeptember első tanítási napjaiban.
 
Az iskolától ingyenesen kapott tankönyveket a tanulói jogviszony tanév közben történő megszűnése esetén vissza kell szolgáltatni.
Tanév végén a tartós tankönyvet kapott tanulóknak (3-8. évfolyam) a tankönyveiket a tankönyvfelelős részére vissza kell juttatniuk.
 

Tiszelt látogatónk!


Weboldalunk fejlesztés alatt áll, ezért a mobilos nézet sajnos jelenleg nem elérhető/hibásan jelenik meg!


Az okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!


Szülőknek - Térítési díjak, kedvezmények

Tankönyvvásárlás

Tankönyvellátás rendje- Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
 
 
Készült a:
-     2011. évi CXC. tv. (Nemzeti köznevelési törvény)
-        17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján.
 
A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el.
Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz, a tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola - jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában - megküldi a könyvtárellátónak. A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat adja át:
a) a tanuló neve,
b) a tanuló oktatási azonosítója,
c) a tanuló édesanyjának neve,
d) a tanuló lakcíme,
e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,
f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,
   g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek címe, illetve a tankönyvvásárláshoz kapott támogatás összege.
Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
 
 
Az iskolai tankönyvrendelés leadásának a határideje április utolsó munkanapja.
 
Intézményi tankönyvfelelős neve: Takács Leonóra
 
A  tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az  iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a  szülők megismerjék. A  tankönyvrendelés elkészítésénél a  szülői szervezet a  tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.
 
A tankönyvrendelés módosításának határideje június 30.
Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a módosítás oka az osztálylétszám változása vagy az  adott tanévi tankönyvjegyzék a határidőt követően újabb tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az  iskola a  fenntartója engedélyével ezek közül választott.
 
Tankönyvek átvétele: szeptember első tanítási napjaiban.
 
Az iskolától ingyenesen kapott tankönyveket a tanulói jogviszony tanév közben történő megszűnése esetén vissza kell szolgáltatni.
Tanév végén a tartós tankönyvet kapott tanulóknak (3-8. évfolyam) a tankönyveiket a tankönyvfelelős részére vissza kell juttatniuk.