Hargitainé Őri Katalin

Beosztásigazgató
Mióta dolgozik a Vajda Péter Általános Iskolában?2019
Felsőfokú végzettségföldrajz-könyvtár szakos általános iskolai tanár
kulturális menedzser
környezettan szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
TovábbképzésekTehetséggondozás a gyakorlatban (5 óra)
Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez (30 óra)
Az intézményi adatfeltöltési felelősök… (10 óra)
Eredményes, dinamikus, személyre szabott oktatás (30 óra)
A tanulásmódszertan tanítása (30 óra)
Az Európai Unió Kulcskompetenciái (30 óra)
Diákönkormányzatok munkáját segítő, patronáló pedagógusok felkészítése (40 óra)
A differenciált tanulásszevezés alapjai (30 óra)
ECDL-EU-konform számítógépes felhasználói jogosítvány (120 óra)
Vezetőképzés az ökoiskolák vezetői számára (30 óra)
Mentoráló intézményi szakmai felkészültség gyarapítását szolgáló
„Szerethető iskola” módszertani modell adaptációs folyamatában való részvétel (32 óra)
Felkészítés a mentorálás mesterségére (30 óra)
Zöld Útipakk oktató – Toyota környezetvédelmi oktatócsomag
A komplex alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása (30 óra)
Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) (30 óra)
A komplex alapprogram…digitális alapú (30 óra)
A komplex alapprogram…Életgyakorlat-alapú alprogram (30 óra)
Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alapr. (KRÉTA) ped. moduljaihoz (30 óra)
A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban (30 óra)
Képzői felkészítés a Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati elsajátítása – A Komplex Alapprogram alapelvei, pedagógiai modellje (KAK) (42 óra)
Képzői felkészítés a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban tanítási-tanulási stratégia (DFHT) (30 óra)
Önállóan használom az informatikai eszközömet IKER 2 szintű képzés – Photoshop alapképzés
GDPR adatvédelmi tisztviselő képzés
Digitális témahét szakmai műhely
Komplex Instrukciós Program (KIP módszertan)
ElismerésekTanácsosi cím (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata)
Emléklap az oktató nevelő munka elismerésére (KLIK)
Mesterpedagógus fokozat 2015, 2020.