Feladatai

A köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv szerint a jövő sportnemzedéke tanul. Az általános iskola és  kerettanterve a magyar sport egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszerébe illeszkedve biztosítja a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést – oktatást, oly módon, hogy tanulóink:

  • egyenlő esélyekkel indulhassanak tanulmányi téren a nem élsportoló kortársaikkal;
  • érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően, sportbéli leterheltségük ellenére,
  • alkalmasakká váljanak bármely közép-, illetve felsőoktatási intézménybe való továbbtanulásra, vagy sportjellegű szakma elsajátítására;
  • a választott sportágukban képességeiknek megfelelően, hosszú távú sportolói pályafutást megalapozva maximális eredményeket tudjanak elérni.


Szeretnénk minél több diák számára lehetővé tenni az élsportolói életvitel mellett az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi-lelki és szociális kibontakozást; fenntartani olyan teherbíró, küzdőképes személyiséget, amely alkalmassá teszi az embert társadalmi feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban él. Fő profilunknak tekintjük az általános műveltség és ismeretek megszerzése, valamint a felsőoktatásra való felkészítés mellett az élsportolók utánpótlás nevelését. Az élsport, a tanulás és a nevelés hármas egységét kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy a köznevelés formai és tartalmi normáit összhangba lehessen hozni a sportoló fiatalok életvitelével. Nevelő-oktató munkánkat továbbra is a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján szervezzük, amely a közismereti tantárgyak mellett tantárgyi specifikumokat is tartalmaz.