Ének-Zene tagozat

“A jó zenének feltétlenül van általános embernevelő hatása, mert sugárzik belőle a felelősségérzet, ez erkölcsi komolyság. … A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése … Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

Kodály Zoltán

Ének-zene tantárgy emelt szintű oktatása 1963 óta működik iskolánkban. Mottó: „A zene mindenkié!”. Célul tűztük ki a magyar és egyetemes kultúra mellett a művészeti nevelés fontosságát, ezért tanulóink első osztálytól magasabb óraszámban tanulják az ének-zenét. Minden gyermek tanul hangszeres zenét, részben az iskolában (furulya), részben a Józsefvárosi Zeneiskolában. Zenei vetélkedők nyertesei, ünnepélyek résztvevői, bemutatók élenjárói a „z” osztályos gyerekek. Hagyománynak mondhatjuk a kórus külföldi vendégszerepléseit is. Az utóbbi években felléptek Kárpátalján, Ausztriában, és többször Olaszországban is. Ünnepélyeink és megemlékezéseink színvonalát az ének-zene tagozatos gyerekek közreműködése is emeli. Rendszeresen hívják gyerekeinket társadalmi ünnepségek lebonyolítására: anyák napja, nemzeti ünnepek, pedagógusok búcsúztatása, stb. Gyermekeink zenei kultúráját évtizedes hangversenylátogatás-szervezéssel fejlesztjük, melyen a szülők is szép számmal részt vesznek. A tagozatos osztályokban élvezzük a zenei nevelésre igényes szülők erkölcsi és anyagi támogatását. Tapasztalataink szerint a zenei fogékonyság fejlesztése a gyermekek harmonikus lelki és szellemi fejlődését nagymértékben elősegíti. A zene tanulásának nagyon sok pozitív hatása van, amit tudományos kutatások erősítenek meg:

  • fejleszti a kreativitást, a komplex gondolkodás képességét
  • segíti az idegen nyelv elsajátítását
  • a reál tantárgyak elsajátítását
  • a zenélés „felvillanyozza” az elmét
  • javítja a memóriát
  • érzelmi és szociális készségeket fejleszti
  • képessé tesz egyéni munkára és közösségben való együttműködésre
  • erősíti az önbizalmat, önértékelést.

Ennek bizonyságát támasztja alá az, hogy a különböző szaktárgyi versenyek résztvevői, győztesei zömében a zenei osztályok tanulóiból kerülnek ki.