Célja

Intézményünk köznevelési jellegű sportiskola, jogilag és tartalmilag is  törvényben, rendeletekben szabályozott. Az utánpótlás-nevelés szervezet formában zajlik az intézmény egyik fő profiljaként, a sportnevelés, a sportoktatás és a sportági képzés évfolyamos formában történik.

Célja: Tudatos sportolóvá nevelés a közoktatás keretei között.

Sportiskola fogalma:

  • a sportági nevelést, oktatást és képzést az oktatási kormányzat és a sportági szövetség által elfogadott (akkreditált) sportági tantervek alapján folyik
  • a sportoló tanulók sportági fejlesztése sportszakmailag, pedagógiailag és pszichológiailag megtervezett, és ezt szakmai dokumentumokban rögzítettük
  • a sportoló tanulók sportági teljesítményét rendszeresen ellenőrizzük, értékeljük, és szakmai dokumentumokban rögzítjük
  • a sportoló gyerekek és fiatalok számára biztosítjuk a rendszeres sportorvosi ellátást
  • a sportági nevelést, oktatást és képzést szakedzők és testnevelő tanárok, pedagógus végzettségű sportedzők irányítják
  • a sportági nevelést, oktatást és képzést végző szakemberek rendszeresen részt vesznek a sportszakmai szervezetek által szervezett továbbképzéseken, a testnevelés és sport műveltségterületéhez kapcsolódó akkreditált pedagógus-továbbképzési programokon (konferenciákon, tanfolyamokon, képzéseken)
  • az utánpótlás-nevelésben közreműködő szakemberek rendszeresen kapcsolatot tartanak egymással, a sportoló tanulók családjaival
  • az intézmény (mint sportszervezet) bekapcsolódik az utánpótlás-nevelés területi és országos rendszerébe, együttműködik a partnerintézményeivel, az érintett sportágak (szak)szövetségeivel, továbbá a sportkormányzat utánpótlási feladatokat ellátó szervezetével.


Testnevelés tantárgy emelt szintű oktatása, sportiskolai képzés 1971 óta van iskolánkban testnevelés tagozat, mely nagy vonzerőt jelent a szülők és a gyerekek körében egyaránt. Mottó: „Ép testben ép lélek!”.
Kiváló testnevelő tanáraink a kerület legjobbjait nevelik. Egyéni és csapatversenyeken is az elsők között szerepelnek sportolóink. Néhányuk nevét az ország, sőt a világ legjobbjai között említik (Pl. Rejtő Ildikó, Kozma István, Benedek Gábor, Regőczy Krisztina – olimpiai- és világbajnokaink). Az 1-4. osztályosoknál délelőtti és délutáni foglalkozásokon, a szükséges alapok megteremtése mellett a legfontosabb cél a sport megszerettetése a gyerekekkel.