Lehoczki Lászlóné Pusztai Mónika

a matematika tantárgy 1-8. évfolyam munkaközösség-vezetője